woensdag 30 november 2016

Spaarhypotheek wordt in 2017 versoepeld!

Opnieuwbegonnen wees me er op: in het belastingplan 2017 worden ook woorden gerept over de spaarhypotheek.

De accountant meldt het volgende:
"Aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek wordt aantrekkelijker. De tijdklemmen van vijftien en twintig jaar van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarverzekering eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning vervallen."

Dit is gunstig voor mensen die al maximaal hebben bijgestort en ingekort op hun spaarhypotheek. De spaarhypotheek kan nog verder worden afgebroken. Voor mensen die nog nooit aan hun spaarhypotheek getornt hebben maakt dit nog niet veel uit. Je kunt eerst beter wat bijstorten, en als je daarna nog steeds geld over hebt beginnen met inkorten.

Persoonlijk vind ik het een goede regel: ik kan goed begrijpen dat er oorspronkelijk een tijdklem op de spaarhypotheek zat, om te voorkomen dat mensen snel profijt willen halen uit hun geld. Maar nu er geen nieuwe spaarhypotheken meer mogen worden afgesloten is het voor de overheid gunstig om te stimuleren om de oude spaarhypotheke nzo snel mogelijk af te ronden. Blijkbaar wil de overheid mensen niet meer in de weg zitten om hun hypotheek af te lossen. Een duidelijke win-win situatie dus.

Ik heb mijn spaarhypotheektool aangepast, zodat je verder kunt inkorten dan 20 jaar, zie spaarhypotheektool

20 opmerkingen:

 1. Je mag nog steeds een spaarhypotheek afsluiten hoor, net als een aflossingsvrije hypotheek. Het enige dat niet mag is de rente over dat type hypotheken aftrekken voor 30 jaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. klopt, met als gevolg dat geen enkele hypotheekverstrekker dit product meer aanbiedt

   Verwijderen
 2. Er is inderdaad een versoepeling van de spaarhypotheek met ingang van 2017 maar let wel, die geldt slechts in 4 specifieke situaties:
  De eerste betreft het beëindigen van fiscaal partnerschap
  zoals bij echtscheiding. De tweede betreft het geboden krijgen van schuldhulpverlening als bedoeld
  in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De derde betreft het vervreemden van de eigen
  woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat. En de
  vierde betreft de situatie dat de Minister van Financiën heeft vastgesteld dat de belastingplichtige
  financiële problemen heeft en als gevolg daarvan niet meer in staat is de lasten met betrekking tot
  zijn eigen woning te voldoen of die lasten naar verwachting binnen afzienbare tijd niet meer zal
  kunnen voldoen.

  De derde situatie, die is opgenomen in artikel 10bis.6, derde lid (nieuw), onderdeel c, van
  de Wet IB 2001, is deels ruimer dan het genoemde beleidsbesluit waarin alleen de situatie van het
  ontstaan van een restschuld bij verkoop van de eigen woning is genoemd. Het vormt een
  aanvulling op artikel 10bis.6, tweede lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001 waarin onder meer het
  buiten toepassing laten van de minimumtermijnen voor het jaarlijks betalen van premie is geregeld
  voor de situatie waarin de KEW tot uitkering komt als gevolg van het niet langer ter beschikking
  staan van een eigen woning. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand naar een huurwoning
  overgaat. De eis van de minimumtermijnen voor het jaarlijks betalen van premie kan ook in andere
  situaties dan waarin men gaat huren of waarin een restschuld is ontstaan belemmerend werken. Zo
  geeft de mogelijkheid tot afkoop met behoud van vrijstelling bij verkoop van de eigen woning
  belastingplichtigen bij verhuizing meer flexibiliteit om tot de meest passende financiering van de
  nieuwe eigen woning te komen. Als een KEW daarbij niet langer past of gewenst is, kan men met
  behoud van de vrijstelling – mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan – de keuze maken om
  de KEW vroegtijdig tot uitkering te laten komen. Dit kan ook aan de orde zijn als men goedkoper
  gaat wonen. Bijvoorbeeld omdat na vervreemding een eigenwoningschuld ontbreekt of er sprake is
  van een lagere eigenwoningschuld dan waarvan sprake was bij het afsluiten van de KEW. Het in de
  KEW nog verder opbouwen van kapitaal is dan niet altijd nodig om de nog resterende
  eigenwoningschuld af te kunnen lossen. Voornoemde eis van de minimumtermijnen voor het
  jaarlijks betalen van premie leidt er echter toe dat men – indien het vereiste aantal termijnen nog
  niet is bereikt – de uitkering onnodig moet uitstellen om een vrijstelling te kunnen benutten terwijl
  een latere uitkering er niet toe leidt dat met die uitkering feitelijk een hoger bedrag wordt afgelost
  op de eigenwoningschuld. Door de genoemde termijnen ook voor dit soort situaties te laten
  vervallen, kan de goedkeuring in onderdeel 4.6 van het beleidsbesluit van 6 december 201410 op
  een andere en eenvoudigere wijze worden vormgegeven en worden gecodificeerd. Dit wordt bij de
  toelichting op de wijziging van het huidige vierde lid van genoemd artikel 10bis.6 nader toegelicht. (afkomstig uit artikelsgewijze toelichting bij Overige fiscale maatregelen 2017)

  Helaas kunnen mensen met een bestaande spaarhypotheek en die niet voornemens zijn te verhuizen nog steeds niet binnen 15 jaar van hun spaarhypotheek af. Het zijn beter zijn geweest als de 15/20 jaarstermijnen gewoon waren vervallen omdat dan een veel bredere groep mensen meer flexibel hun spaarhyptheek versneld had kunnen aflossen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor de details, ik ben het helemaal eens met je laatste alinea!

   Verwijderen
  2. interessant, en de zeer uitgebreide reactie ook. Maar voor ons niet aan de orde. Geen verhuisplannen, geen betalingsproblemen. En zo langzamerhand komen we ook bij de 15 jaar in de buurt....

   Verwijderen
  3. voor mij wel relevant. Ik ben dit jaar verhuisd en zou ik categorie 3 van je verhaal vallen (verhuizen naar andere eigen woning). Doordat deze regeling nu pas bekend wordt, heb ik niet de mogelijkheid gekozen de KEW aan te houden en in 2017 af te laten lopen. Dus ik ga vragen om toch-geen-belasting over de KEW afkoop te hoeven betalen. Ben benieuwd!

   Verwijderen
 3. Een erg interessante blog! Evenals de reacties hierboven. Helaas hebben wij geen verhuisplannen met restschuld en geen betalingsproblemen, waardoor het vrijvallen van de tijdklemmen voor ons geen voordeel biedt. Ach, ze hebben voor onze situatie nog drie jaar om het alsnog aan te passen :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dan is het best een misleidend artikel wat je geschreven hebt.


  BeantwoordenVerwijderen
 5. Volgens mij is er nog een wijziging welke door de 2e kamer is goedgekeurd en dat we niet hoeven te verhuizen of scheiden.

  Hieronder een stukje van VEH.

  "Door deze wijziging kunt u altijd belastingvrij uw kapitaalverzekering of bankspaarrekening gebruiken om uw hypotheek af te lossen. Ook als u nog niet de vereiste 15 of 20 jaar hebt gespaard of premie hebt betaald. U kunt in delen aflossen met de middelen uit een kapitaalverzekering of bankspaarrekening, zodat u maximaal 10% boetevrij aflost. Of u lost op deze manier in een keer alles af na afloop van de rentevaste periode van uw hypotheek."

  Hierin is beschreven dat "aan dat je aan het eind van de rentevaste periode de bankspaarhypotheek in een keer kan worden afgelost".
  Hiervoor dien je dan het geblokkeerde geld gebruiken aangevuld met je eigen spaargeld.
  Kortom is ook een nieuwe mogelijkheid voor mensen die niet verhuizen, betalingsproblemen hebben of gaan scheiden.

  Gr John

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ondanks dat ik zelf voorstander ben van aflossen, valt het mij op dat de overheid en DNB erg bezig zijn om de burger te "motiveren" om af te lossen. Hierbij lijkt me een eigen belang door te schemeren, naast de lagere hypotheekschuld in NL. Versnelde HRA? Huis naar box 3? Huis als aanvulling op pensioen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. https://actueel.pwc.nl/belastingnieuws/pwc-prinsjesdag-special/belastingplan-2017-tweede-kamer-aangenomen/

  Half december als het door de 1-ste kamer komt maak ik een vreugde dansje.

  kortgezegd...ik heb een KEW van 170.000 die nu bijna 14 jaar loopt en waar nu 125.000 in gespaard is...Ik "moest" hem 20 jaar laten lopen..vanwege de fiscale klem..maar als alles doorgaat mag ik hem einde rentevast periode aflossen...(is nog ruim 1 jaar)

  hopelijk komt er snel bevestiging want dan stort ik er in 2016 nog even 10k in en in januari nog eens...dan vang ik nog een lekker rente voor 1,5 jaar.

  jippie...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het belasting plan is nu in de eerste kamer aangenomen. Kan ik nu van 1 januari met mij opgebouwde vermogen in mijn spaarhypotheek belasting vrij aflossen als ik mijn huidige woning verkoop en een nieuwe woning koop?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. En hoe snel na het vrijkomen van het geld uit de spaarhypotheek moet dit gebruikt worden voor het (gedeeltelijk) aflossen van de nieuwe hypotheek (voor de nieuwe woning)?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. weet ik niet precies, bij een nieuwere spaarhypotheek ben je verplicht om de hypotheek direct af te lossen, bij oudere hypotheken dacht ik niet

   Verwijderen
 10. Staatssecretaris zou voor 1 februari met een antwoord komen of hij de motie (volledig laten vervallen tijdsklemmen, niet alleen bij verhuizen maar altijd goedkeurt, is dat al definitief?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Per 1.april. nee geen grap. Bericht 1 april bij koninklijk besluit

   Verwijderen
 11. Wachten is nog steeds op wiebes. Onderzoek naar effecten voor banken en verzekeraars is nog steeds niet bekend. Maar meneer Wiebes was ook erg druk deze week...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Blijft de minimale eis 15 jr.?
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/uw_hypotheek_of_lening/sparen_voor_de_aflossing_van_uw_hypotheek/kapitaalverzekering_eigen_woning/voorwaarden_kapitaalverzekering_eigen_woning

  Uw mening

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dank je, dat was voor mij nog niet helder.
  Ik las ook dat je naar 15 jaar een premievakantie kunt nemen, maar elders lees ik op je blog dat dat artikel geschrapt zou zijn?

  BeantwoordenVerwijderen