maandag 31 juli 2017

3000,- afgelost!

Mijn financiele adviseur is een beetje traag met het veranderen van onze ORV (het zal wel vakantie zijn), en ik heb geen zin om ons geld nog langer op onze spaarrekening te laten verpieteren. Dus hebben we weer wat geld een enkele reis richting hypotheekboer gegeven. Deze keer kies ik voor de aflossingsvrije hypotheek. Waarom? Om de volgende redenen:

maandag 3 juli 2017

Saving rate en eigen vermogen per 2017H1

Maandelijkse cijfers zijn vaak zeer grillig, dus publiceer ik financiele getallen slechst 2 keer per jaar.

De saving rate is de laatste tijd een beetje gaan wegzakken:

De voornaamste reden is dat ik vanaf oktober 2016 ik mijn contract heb terugeschroefd van 36 uur naar 32 uur. Ik werk wel op een school, maar de vrijwilligersvergoeding ontvang ik pas op het einde van het schooljaar. Bovendien heb ik 600,- in crowdfunding gestopt, en zolang dit geld niet terug is, beschouw ik dit als verloren geld. Over crowdfunding gesproken, dit is een overzicht:
Op dit st ik nog ongeveer 550,- in de min (rode lijn). Als alles meezit krijg ik nog ongeveer 650,- (blauwe lijn), dus zou de winst ongeveer 100,- kunnen worden. Als je het zo bekijken, ziet het er erg riskant uit. Als een van deze inversteringen failliet gaat, is alle winst al verdampt.

Aangezien ik crowdfunding onder passief inkomen schaar, is die de laatste tijd ook flink gezakt, want een aanzienlijk deel van ons passief inkomen is geinvesteerd in crowdfunding. Van de andere kant: zodra dit geld weer langzaam terugstroomd, zal het passief inkomen weer toenemen.
Op dit moment kunnen we dus ongeveer 6% van onze uitgaven dekken uit passieve bronnen. Het is nog een lange weg naar onafhankelijkheid...

Met het eigen vermogen gaat het wel beter: eindelijk is de achteruithollende huizenprijs tot stilstand gebracht, en begint ons vermogen toe te nemen. Als het zo doorgaat, hebben we over 2 jaar een positief eigen vermogen:-) Klinkt misschien heel darmatisch, maar van de andere kant: ruim de helft van de Nederlanders heeft een negatief eigen vermogen, zie hier.
Rond die tijd zal ons huis ook eindelijk boven water komen.
Ik bereken het eigen vermogen door het vermogen te delen door het inkomen. Dit doet de overheid ook met de staatsschuld, dus leek me dit een mooie maatstaf. Het nadeel is dat de maandelijkse lijn erg grillig is: elke keer als het vakantiegeld komt, is het inkomen heel hoog, dus de schuld relatief laag.

zie ook:
mijn verloop van hypotheekaflossing
saving rate
eigen vermogen
crowdfunding begonnen
financieel onafhankelijkheid