maandag 27 mei 2024

Wilders lost geen immigratie op, maar veroorzaakt juist de immigratie problemen

Een half jaar geleden heeft 25% van de kiezers op PVV gestemd om het immigratieprobleem aan te pakken. In hun ogen is PVV immers de immigratie- en anti-islampartij en zijn zij de aangewezen partij om het op te lossen. Ik denk dat ons immigratiebeleid er veel beter uit had gezien zonder een schreeuwende Geert Wilders. 

De afgelopen 18 jaar heeft Wilders in de tweede kamer kunnen roeptoeteren dat ons land op de afgrond is op gebied van immigratie en islam. 18 Jaar heeft hij de mogelijkheid gehad om iets te veranderen in het land. Zijn partij is zelfs gedoogpartner geweest van Rutte I. Dit coalitie akkoord heeft een gepeperde sectie over immigatie (link). Dit hoodstuk over immigratie is zeker zo streng als het huidige hoofdlijnenakkoord, maar het is veel gedetailleerder en is veel realistischer op het gebied van wat mogelijk is in Europa.

Maar de rest is geschiedenis. Anderhalf jaar na aantreden van Rutte I trekt PVV zich terug omdat ze het niet eens kunnen worden op financien. 

Naast dit kleine uitstapje naar het catshuis heeft Wilders alleen maar aan de zijlijn staan schreeuwen. Hoewel er niet veel mogelijkheden zijn als oppositiepartij, zijn er wel degelijk mogelijkheden om initiatiefwetten of moties in te dienen. De kunst is dan wel om mederstanders te vinden en compromissen te sluiten. En dit is iets wat Wilders niet wil. Het is immers veel leuker om te klagen dat iedereen je uitsluit dan echt iets proberen te bereiken. 

Een mooi voorbeeld is het hoofddoekjesverbod. Als je dit onderwerp goed aanpakt, zijn er genoeg dingen mogelijk. Zo heeft Frankrijk al een tijdje een hoofddoekjesverbod voor scholen en sport, en zelfs Turkije heeft heel lang een verbod op hoofddoekjes in openbare gebouwen gehad.
Met een beetje moeite had de PVV ook zoiets in Nederland kunnen bereiken. Maar wat doet Wilders in plaats? In November 2009 stelde Wilders tijdens de algemene beschouwingen voor om belasting te heffen op hoofddoekjes van pakweg 1000,- per jaar, de zogenaamde kopvoddentaks.
Overigens heeft de PVV niet eens een motie ingediend over dit onderwerp. Dat was het doel ook helemaal niet. Het doel was om hoofddoekjes zo hard mogelijk te beledigen, zodat het hele parlement en media over elkaar zouden rollen om te zeggen dat dit belachelijk is. En dat was wel heel goed gelukt.
Uiteindelijk is er in Rutte II (Weet je nog? VVD gezellig met PvdA) een wet ingevoerd voor tegen gezichtsbedekkende kleding. Het frappante is dat PVV geen enkele bijdrage heeft geleverd in het tot stand komen van de wet of enige opmerking heeft gemaakt.

Voor het geval dat mensen vinden dat PVV wel veel op andere gebieden heeft bereikt: laten we beginnen met het feit dat PVV een anti-islam, anti-immigratie partij is. Als je voor het dierenstandpunt stemt, kan je beter naar PvdD gaan, en voor bestaanszekerheid zit je echt veel beter bij SP. Hoeveel beter? De SP heeft meerdere rapporten geschreven over de "gebroken beloften van PVV". In het kort: als het puntje bij paaltje komt, laten ze alle andere standpunten vallen. Dus heel erg leuk dat PVV een dierenpolitie heeft geintroduceerd, maar een clubje politieagenten die geen misstanden in de agrarische sector mag aankaarten is wat mij betreft een wassen neus ten opzichte van wat PvdD heeft bereikt.

Wat heeft Wilders wel bereikt in 18 jaar? Ik heb werkelijk niks zinnings kunnen vinden. Nieuwspaal zegt dat PVV megaveel heeft bereikt, maar ze zeggen niet wat: Ik ben het meer eens met Duimspijker: Wilders heeft vooral gezorgd voor polarisering. Door extreme standpunten in te nemen is al 18 jaar geen fatsoenlijk debat meer mogelijk over immigratie. Want als je zegt dat we wellicht de immigratie aan banden moet leggen, dan wordt je meteen in het hoekje van Wilders gezet en ben je een xenofoob, en als je zegt dat Wilders te ver gaat, dan wordt je meteen in het Woke hoekje gedrukt. 

Net zoals over hoofddoekjes hadden we in Nederland 18 jaar gedegen discussies kunnen houden over Islam en immigratie. Over hoeveel mensen we eigenlijk nodig hebben om de arbeidsmarkt gezond te houden en de vergrijzing tegen te gaan. Over of we arbeidsproblemen kunnen oplossen door asielzoekers een tijdelijke werkvergunning te geven, zoals we wel bij Oekrainers doen. Over waarom er uberhaubt geloofsscholen zijn, zowel islamitisch als christelijk. Wat we beter kunnen doen: moslimvrouwen mogelijkheid geven om op aparte uren te zwemmen, of geen alternatief bieden zodat deze vrouwen achter de geraniums blijven zitten? 

Als je immigratieproblemen wilt oplossen, stem dan ongeveer alles behalve Wilders.

Weet iemand toevallig iets wat Wilders wel heeft bereikt? Ik hoor het graag.