zondag 27 april 2014

Door aflossen straft de overheid je niet alleen met minder HRA.

Iemand wees me er terecht op dat de hypotheekrente wordt afgetrokken van je toetsingsinkomen. Aflossen verlaagt dus niet alleen de hypotheekrenteaftrek, maar kan ook gevolgen hebben voor de toeslagen. In het meest extreme geval zorgt aflossen voor hogere netto maandlasten!

Hoe werkt het precies? Als je toetsingsinkomen onder een bepaalde grens zit, heb je recht op zorgtoeslag, kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag. Vanaf een bepaald inkomen nemen deze toeslagen af, totdat je helemaal geen toeslag meer krijgt. Voor elke situatie (boekjaar, wel/geen partner, hoeveel kinderen, leeftijd van kinderen enz) zijn de regels een beetje anders. Gelukkig zijn er sites zoals checkbrutonetto, die al deze regeltjes in een tool hebben gevangen.Zo verloopt de zorgtoeslag voor iemand met partner:
[bron: checkbrutonetto]

Stel je hebt in een jaar 20.000,- afgelost, waar je 5% rente over moest betalen. Door deze aflossing betaal je jaarlijks 1000,- minder rente, en gaat je toestingsinkomen dus met 1000,- omhoog. Wat gebeurt er nog meer?
  • de HRA gaat met 420,- omlaag (als je meer dan 33k (=33.000,-) verdient, anders is het 360,-)
  • de zorgtoeslag daalt met zo'n 95,- (als je alleen bent en 20-28k verdient, met partner geldt dit tussen de 20-35k)
  • het kindgebonden budget daalt met 76,- (maakt niet uit hoeveel kinderen, als je alleen bent en 26-40k verdient, met partner geldt dit tussen de 20-39k)
  • de toeslag kinderopvang daalt ongeveer met 3 per uur opvang per week. Dit geldt voor salarissen van 16-100k.
Zorgtoeslag en kindgebonden budget geldt dus vooral voor lage inkomens. Maar met een beetje pech moeten deze mensen 420+95+76=591, dus meer dan de helft van 1000,- inleveren. Daar gaat je besparing.

Gezinnen met hoge inkomens kunnen meestal geen aanspraak maken op zorgtoeslag of kindgebonden budget, maar deze mensen hebben vaak wel te maken met kinderopvang. Neem een gezin met 2 kinderen die 3 dagen fulltime naar de opvang gaan. Zij hebben dus te maken met 48 uur opvang per week. Als dit gezin 1000,- minder rente hoeft te betalen, dan krijgen ze doorgaans zo'n 3*48 = 144,- per jaar minder opvangtoeslag. De aflossing levert in dit geval slechts 436,- op per jaar, geen 1000,-. Ze hebben dus geen 5% rente over hun investering, maar slechts ruim 2%.

De getallen in bovenstaande tekst kunnen variëren per geval. Om het werkelijke gevolg te bekijken, raadt ik aan om een website zoals checkbrutonetto te bezoeken.
Eén van de dingen die ik in bovenstaande tekst heb vereenvoudigd, is de kinderopvangtoeslag. Deze gaat niet lineair omlaag, maar gaat in trapjes, die onderstaande grafiek (de grafiek geldt voor 48 uur opvang per week):
[bron: checkbrutonetto]

Tussen de 16-50k daalt de kinderopvangtoeslag in stapjes van 2-6,- per uur. De stapjes liggen steeds 1000-2000 euro aan toestingsinkomen uit elkaar. Maar voorbij de 50k gaat het in grotere stapjes, namelijk steeds bijna 10,- per uur opvang. Deze stapjes liggen wel verder uit elkaar, namelijk zo'n 3000,- aan toetsinginkomen. In praktijk geldt het dus dat je toetsingsinkomen 3000,- omhoog kan gaan zonder dat er iets verandert in de kinderopvangtoeslag, maar zodra je 1,- meer verdient, zakt de kinderopvangtoeslag ineens een heel stuk.

Een concreet voorbeeld: stel een echtpaar werkt allebei 32 uur, de ene verdient 30.000,- bruto, de andere 40.200 bruto. Ze hebben een huis met een WOZ van 200.000,- en een hypotheekrente van 10.000,-. Hun twee kinderen gaan nog niet naar school, dus gaan ze allebei 3 dagen per week naar de kinderopvang, dus ieder 24 uur per week.
Hun netto besteedbaar inkomen zou in 2014 70.197,- zijn. Maar ze besluiten om dit jaar wat af te lossen, zodat ze 100,- minder hypotheekrente per jaar betalen. Hun netto besteedbaar inkomen daalt hierdoor naar 69.877,- , dus 320,- minder! Hoewel ze 100,- minder aan hypotheek kwijt zijn, krijgen ze 320,- minder geld van de overheid, zodat ze netto 220,- achteruit gaan.
Uiteraard is dit een uitzonderlijk geval. Bij een beetje andere cijfers kan het zijn dat de toeslag helemaal niet daalt. Ook kan je je natuurlijk afvragen of je afhankelijk wil zijn van de overheid Maar als je nu toeslagen ontvangt, kan het geen kwaad om eerst eens een voorspelling te gaan doen van de veranderingen.

zie ook:


woensdag 23 april 2014

Update grafieken

Het wordt tijd om mijn grafiekjes weer eens bij te werken. In de afgelopen tijd is er weer een storting geweest en de WOZ waarde is gedaald. Daarnaast heb ik de grafiekjes een beetje aangepast. Ten eerste laat ik de grafiek niet meer stoppen bij 2040 (als de 30 jaar bij ons afloopt), maar loopt hij nog een stukje door. Anders wekt de grafiek de suggestie dat de hypotheek na 30 jaar verdwenen is, maar daar moet ik zelf wel iets voor doen. Voor de aflossingsvrije hypotheek betaal ik dan ongeveer 55% van de oorspronkelijke premie van de totale hypotheek. Een naderend onheil dat vermeden dient te worden.
Een ander aspect is, dat de belastingteruggave niet constant is gebleven. Elke keer als de WOZ zakt, zakt de eigenwoningforfait, dus krijg is meer belasting terug. Maar het afgelopen jaar is het percentage voor de eigenwoningforfait juist gestegen van 0,6% naar 0,7%. Ik ben blij dat deze effecten in het niet vallen bij de daling van maandlasten door extra stortingen.


Bij het verloop van de aflossingsgrafiek lijken de extra stortingen speldenprikjes, maar de oorspronkelijke WOZ waarde begint al in de buurt te komen. Deze mijlpaal zou binnen een jaar te bereiken moeten zijn.

Het verloop van de maandelijkse premie zit er wat grilliger uit door de schommelingen in de belastingteruggave. Om beter te kunnen zien wat ik bespaar ten opzichte van niets doen, laat ik de stippellijn meebewegen met de wettelijke wijzigingen. Dus als de HRA of eigenwoningforfait verandert, verandert deze grafiek ook.
Voor de duidelijkheid: ik beschouw hier de premie als opeenstapeling van 4 bedragen. Ik begin met de hypotheekrenteaftrek, die ik terugkrijg, dus eigenlijk negatieve premie is. Daarbovenop betaal ik rente op de aflossingsvrije hypotheek. Deze bedragen kan je op dit moment bijna tegen elkaar wegstrepen. Daarboven komt de rente van de spaarhypotheek en de maandelijkse premie die wordt gebruikt om te sparen en het overlijdensrisico af te dekken (paarse lijn). Dit bedrag wordt dus kleiner naarmate ik bijstort in de spaarhypotheek. Maar als ik aflos op de aflossingsvrije hypotheek, dan daalt niet alleen de rode lijn, maar de blauwe lijn stijgt dan een beetje. Wellicht dat ik binnenkort ook een keer ga aflossen op de aflossingsvrije hypotheek, alleen maar om van die saaie rechte lijn af te zijn...

Het valt me op dat weinig mensen grafiekjes in hun blogs zetten. Vinden deze mensen tabellen duidelijker dan grafiekjes?

vrijdag 18 april 2014

Nieuwe storting, nieuwe hypotheek maandlasten

Eindelijk heb ik het bericht van mijn hypotheekverstrekker ontvangen over hoeveel mijn maandelijkse premie zal gaan zakken als ik E2200,- stort. Het is zelfs meer dan ik verwacht had, namelijk E14,40.Dit is aanzienlijk meer dan de E12,37 van de vorige keer. Dit heeft drie redenen. Ten eerste stort ik nu E2200,- in plaats van E2000,-. Maar dan zou de premiekorting slechts E13,61 zijn.
De tweede reden is dat de resterende tijd van de hypotheek ondertussen bijna een jaar korter is. Hierdoor hoeft mijn hypotheekverstrekker bijna een jaar minder lang deze korting geven. Als ik dat zou meetellen, zou ik op een korting van E13,81 komen.
Toch zijn de maandelijkse lasten E0,59 harder gedaald. De enige derde reden die ik kan bedenken, is de overlijdensrisicoverzekering: hoe ouder de hypotheekgever, hoe hoger meer premie er nodig is, omdat men het overlijdensrisico hoger acht. Ik ben ondertussen bijna een jaar ouder, dus de gemiddelde overlijdensrisico over de resterende tijd van de hypotheek is iets hoger geworden. Over het bedrag dat ik nu stort, is dus gemiddeld meer risico weggenomen voor de hypotheekverstrekker dan een jaar geleden.

Helaas zijn mijn hypotheekpapieren te obscuur om exact te zien waarom dit effect is. Ik denk dat ze niet graag in de papieren zetten op welke leeftijd je welk overlijdensrisico hebt. An sich wel begrijpelijk. Wel ga ik de komende tijd de waardeopbouw van de hypotheek exact volgen, zodat ik hier meer inzicht in kan krijgen.

Als ik dit vertaal naar interne rentevoet, dan levert de huidige storting 6,3% op. Een beetje meer dan de 5,9% van het vorig jaar.
Ik zal binnenkort de grafiekjes eens gaan updaten.

zie ook:

maandag 14 april 2014

Uitvaartverzekering: levensverwachting versus rendement

Twee weken geleden schreef ik op dit blog hoe een uitvaartverzekering zich verhoudt tot andere investeringen.
Toen ik nog verder ging doorklikken op de dela-site kwam ik nog meer opties tegen. Je kunt namelijk ook kiezen om tot je 65ste premie te betalen. Daarna ben je premie-vrij. Uiteraard betaal je iets hogere maandlasten. Iiemand van 30 betaalt E7,02 in plaats van E5,46. Jippie, nog meer scenario's om in een grafiek te stoppen!

woensdag 9 april 2014

In welk geval bijstorten, in welk geval aflossen op hypotheek?

Veel mensen die een hypotheek van voor 2013 hebben, hebben deels aflossingsvrij, deels spaarhypotheek.
Zoals ik al eerder vertelde, ben ik een groot voorstander van bijstorten op een spaarhypotheek: het levert de hoogste rente, de maandlasten dalen het hardst zonder dat de HRA daalt. Toch zijn er een hoop omstandigheden die ook overwogen moeten worden:

factoren die ten gunste van aflossen zijn:
  • Als je van plan bent om binnenkort door te verhuizen, dan is aflossen op de aflossingsvrije hypotheek wellicht verstandiger. Hypotheekverstrekkers zijn sceptisch in het meefinancieren van restschuld van het vorige huis, dus het is beter als die zo laag mogelijk is. De spaarpot van de spaarhypotheek telt officieel niet als aflossing.
  • Wanneer de rente van de aflossingsvrije binnenkort opnieuw wordt bepaald kan je soms een korting krijgen op de rente als je huis niet meer onder water staat. Soms kan een kleine aflossing net het verschil maken. Dit geldt trouwens niet als je NHG hebt: in dat geval betaal je geen extra rente voor het onder water hebben van je huis.
  • Als je extreem laag inkomen hebt. Wellicht is de HRA dan zo laag dat het belastingvoordeel van bijstorten niet zo hoog is.
factoren die ten gunste van bijstorten zijn:
  • In veel gevallen is er een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de spaarhypotheek. Deze maakt de spaarhypotheek extra duur. In sommige gevallen daalt niet alleen de spaarpremie voor de spaarhypotheek, maar ook de premie voor de overlijdensrisicoverzekering als je bijstort. Extra voordeel dus.
  • Als je huis met NHG is gefinancierd, heb je geen voordeel bij lagere hypotheekwaarde. 
  • Als je zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag krijgt. Deze kunnen minder worden als je aflost, zie hier
Wij hebben NHG, en aangezien wij beide een medisch verleden hebben, is onze ORV erg duur. Wij geven dus nog steeds de voorkeur aan bijstorten.

zie ook:

donderdag 3 april 2014

afdak

Het afgelopen jaar had ik eigenlijk geen grote ingreep voor ons huis gepland, maar toch kwam er een mogelijkheid bijna letterlijk aanwaaien. Het andere deel van onze blok van twee was een huurhuis, maar zodra onze huurder wegging, zou het huis door de woningbouwcoöperatie verkocht worden. Daarom heb ik snel contact gezocht met de huurder, omdat hij enkele jaren geleden een afdak in de achtertuin had gebouwd. Aangezien het voor de woningbouw niet uitmaakte of het afdak er wel of niet zat, heb ik aangeboden om het dak over te nemen.